VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REAL DREAM S.R.O.

 

Společnost REAL DREAM s.r.o. je provozovatelem a vlastníkem reklamního portálu FISHTIME.CZ

Reklamní nástroj fishtime.cz

OBECNÁ USTANOVENÍ, PŘEDMĚT SMLOUVY

Společnost REAL DREAM, s.r.o., IČO: 08952931 (dále jen „provozovovatelem reklamního portálu“) je reklamním nástrojem, který propaguje provozovatele rybářských služeb, prodejce rybářských zájezdů a ubytovacích služeb. Dále také nabízí cestovní pojištění u pojišťovny ………….(vše dále jen „služba“). Zprostředkování prodeje služeb provádí provozovatel reklamního portálu na základě přímé domluvy mezi zákazníkem a přímým prodejcem rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů.

Společnost REAL DREAM, s.r.o., která je vlastníkem reklamního portálu www.fishtime.cz nenese žádnou odpovědnost za nabízené služby provozovatelů rybářských a ubytovacích služeb a rybářských zájezdů.

Zákazník je povinen se seznámit s podmínkami provozovatele služeb, které si u něj objedná.

Provozovatel reklamního portálu fishtime.cz REAL DREAM s.r.o. nemá povinnost jednat za provozovatele rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů při porušení smluvních podmínek ze strany zákazníka či jakýchkoliv ostatních problémů.

Provozovatel reklamního portálu fishtime.cz REAL DREAM s.r.o. nemá povinnost jednat za zákazníka v případě jakýchkoliv problémů či porušení smluvních podmínek ze strany provozovatele rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů.

OBJEDNÁNÍ SLUŽBY, vznik cestovní služby, zaplacení služby

 Objednávka služby

Zákazník provádí objednávku služby u relamního portálu fishtime.cz, který následně kontaktuje prodejce a provozovatele nabízených služeb. Po kontaktování se prodejce a provozovatel nabízených služeb už domlouvá přímo se zákazníkem. Reklamní portál fishtime.cz vstupuje do věci “objednávky služby” pouze v případě jazykové bariéry mezi zákazníkem a provozovatelem rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů.

Platba proběhne opět přímo mezi zákazníkem a provozovatelem rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů dle stanovených podmínek mezi těmito dvěma subjekty.

Zákazník odpovídá provozovatelem rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů za správnost objednávky, zejména za správné uvedení osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro čerpání služby. V případě zdravotního omezení je zákazník povinen se informovat, zda zdravotní omezení nemůže ovlivnit čerpání služby.

Nabídka provozovatelů rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů zájezdů či jiných služeb, která je prezentovaná na webových stránkách provozovatele REAL DREAM s.r.o. (www.fishtime.cz; www.fishtime.eu) je sestavována na základě elektronicky přijímaných dat/údajů od provozovatelů rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů či jiných služeb. Provozovatelé reklamního portálu data/údaje aktualizují a mění. Zprostředkovatel nezodpovídá za jejich správnost, aktuálnost či následné změny.

Ceny jsou uvedeny na reklamním portále fishtime.cz dle dohody s provozovateli rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů či jiných služeb. Při zahraniční měně je uváděn aktuální kurz v době uvedení profilu revíru na reklamním portálu. Portál aktualizuje změny, které nastávají pro změně kurzu měn, avšak není zodpovědný za aktuálnost a správnost uváděných cen. Konečné ceny se mohou lišit, přičemž je vždy zákazník na tuto situaci upozorněn.

Provozovatel portálu fishtime.cz neodpovídá zákazníkům za škodu způsobenou uvedením nesprávných údajů zákazníkem či provozovatelem rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů či jiných služeb. . Zákazník je povinen veškeré údaje uvedené v dokumentech o službě, v potvrzení o službě a v cestovní smlouvě řádně a ihned zkontrolovat.

Portál fishtime.cz nezodpovídá za následky zpožděné platby, navýšení storno poplatků, zrušení rezervace objednané služby, či jiných problémů vzniklých při sjednání služeb mezi zákazníkem a provozovatelem těchto služeb.

Vzhledem k tomu, že zákazník je v právním vztahu výlučně s provozovatelem rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů či jiných služeb, s kterým uzavírá cestovní smlouvu či jiný doklad, za řádné poskytnutí služby odpovídá a odpovědnost za porušení povinností z cestovní smlouvy nese provozovatel rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů či jiných služeb.. Provozovatel reklamního portálu fishtime.cz neodpovídá za kvalitu a rozsah služby poskytované rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů či jiných služeb. Případné reklamace služby se uplatňují výlučně u provozovatele rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů či jiných služeb. Provozovatel reklamního portálu fishtime.cz není oprávněn řešit reklamace služby ani jménem  provozovatele rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů či jiných služeb..

V případě, že součástí recenze budou obrazové snímky, poskytuje zákazník provozovateli reklamního portálu fishtime.cz bezúplatné oprávnění k užití těchto snímků dle § 2358 občanského zákoníku za účelem marketingu a propagace provozovatele rybářských či ubytovacích služeb, rybářských zájezdů či jiných služeb. Toto oprávnění zákazník poskytuje bez jakéhokoli časového či jiného omezení pro všechny způsoby užití dle autorského zákona. V rámci tohoto oprávnění je provozovatel reklamního portálu fishtime.cz oprávněn tyto obrazové snímky jakkoli upravovat, zpracovávat, měnit a spojovat s jinými díly. Zákazník potvrzuje, že osoby na obrazových snímcích souhlasí se zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním své podoby na obrazových snímcích.